In het verleden heb ik een groot aantal aantekeningen verzameld over plekken in Nederland die mogelijk bijzondere eigenschappen zouden kunnen hebben.
Omdat het jammer zou zijn als deze aantekeningen op een roestige harde schijf blijven staan heb ik ze bij deze op mijn site geplaatst.
Vermelding van een plek wil niet zeggen dat deze plek magische eigenschappen of iets dergelijks heeft.
Het wil alleen zeggen dat in een publicatie deze plek is genoemd in een context die interessant zou kunnen zijn.
Denk hierbij aan volksverhalen over spokerij, middeleeuwse kerken, archeologische bijzonderheden, graancirkels etc.
De berichten zijn zonder kritiek uit de literatuur overgenomen, bij de berichten staat een bronvermelding zodat men het oorspronkelijke bericht kan raadplegen.
Ik hou me aanbevolen voor aanvullende informatie.

Het plan voor deze site is vrij oud, maar door tijdgebrek is er nooit iets van gekomen, jammer.
Om de informatie niet langer achter slot en grendel te houden plaats ik de stand van zaken zoals die nu is, verbeteringen volgen nog.

Henry Kampherbeek